Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Technische Commissie

Technische Commissie

 

Uitleg methodiek indelingen jeugdteams vv H.S’88, seizoen 2020-2021

De Jeugdcommissie en de Technische Commissie hebben de (voorlopige) indelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld, ongeveer 330 spelers en speelsters voor +/- 29 jeugdteams.
Doordat in de afgelopen maanden, door het coronavirus, fors minder wedstrijden zijn gespeeld en de trainingen ook anders waren, zijn de keuzes om tot indelingen te komen anders gegaan dan we volgens het structuurplan zouden doen.

Deze indelingen zijn tot stand gekomen na overleg tussen de (hoofd)trainers, leiders, (technische) coördinatoren en Technische Commissie.

Via deze weg wordt, op hoofdlijnen, uiteengezet op welke wijze deze indelingen tot stand zijn gekomen, conform de uitgangspunten van het technisch beleidsplan van vv H.S’88.

   1.  Alle trainers, technische coördinatoren en leeftijdscoördinatoren zijn uitgenodigd door de HJO voor een indelingsavond per
         leeftijdscategorie, om samen met personen uit de TC en de jeugdcommissie de (voorlopige) indeling te bespreken.

   2.  Op basis van deze avonden en rekening houdend met de uitgangspunten zijn de (voorlopige)indelingen tot stand gebracht. Hier wordt
         o.a. rekening gehouden met de volgende aspecten:

 •    De selectieteams zijn vastgesteld op basis van voetbalkwaliteiten, combinatie van aspecten zoals technisch / tactisch / motivatie /
     conditie / fysiek / teamspeler.
 •    De overige teams zijn ingedeeld op basis van onder andere leeftijd, teams van herkomst, voetbalkwaliteiten, sociaal-maatschappelijke
     aspecten en input leiders/jeugdkader.
 •    Daarnaast hebben we met de indelingen uiteraard ook te maken met aantallen spelers per leeftijdscategorie, hetgeen gevolgen kan
     hebben voor het aantal teams en de indelingen per team.
 •    In verband met aantallen en andere aspecten kunnen individuele wensen niet altijd gehonoreerd worden.

   3.  Op basis van bovenstaande methodiek worden eerst de selectieteams samengesteld. De hoofdtrainer(s) spelen daar een bepalende
         rol in.

   4.  Vervolgens worden de overige teams samengesteld. In verband met de grootte van de vereniging is het niet altijd mogelijk dat vriendjes
         bij elkaar in een team komen of blijven.
         Het is wel zo dat we rekening proberen te houden met een goede samenstelling van het team. Het doel is dat iedereen zoveel mogelijk
         plezier in voetballen heeft en houdt.

   5.  De mogelijkheid bestaat dat er tijdens het seizoen mutaties in de (selectie)teams kunnen plaatsvinden. Dit kan met het niveau maar ook
         met trainingsopkomst en/of motivatie te maken hebben. Dat zal altijd in overleg met de betrokkenen plaatsvinden.

   6.  De ervaring leert dat na het bekend maken van de indelingen de vv H.S’88 reacties van ouders en/of spelers ontvangt voor nadere uitleg
         over de indelingen. Nadere uitleg kan gevraagd worden bij de (leeftijd)coördinator van de desbetreffende categorie. Het doel is dat
         iedere speler/speelster met plezier voetbalt op het niveau dat bij hem of haar hoort. Te hoog zijn ingedeeld is niet leuk maar te laag ook
         niet. Wij proberen hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, rekening houdend met tal van belangen. Dat hierbij keuzes gemaakt
         worden waar niet iedereen het mee eens is, kan bijna niet voorkomen worden. Wanneer spelers op dit moment niet in aanmerking
         komen voor een selectieteam betekent niet dat wij hem of haar uit het oog verliezen. In sommige gevallen laat een trainer van een
         selectieteam om die reden spelers uit niet selectieteams meetrainen.

   7.  We houden de mogelijkheid open om in verband met aan- en afmeldingen die mogelijk nog gaan plaatsvinden, of om andere redenen,
         wijzigingen door te voeren. Dit wordt uiteraard zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

   8.  Het is nog niet bekend wanneer de trainingen voor het seizoen 2020-2021 precies zullen starten. Indicatie is: eind van de vakantie.
         De teams zullen door de desbetreffende leeftijdscoördinator, leider(s) en/of trainer(s) geïnformeerd worden. De competitie begint voor
         de meeste teams op 19 september 2020. Een aantal teams hebben we opgegeven voor bekerwedstrijden, deze starten 29 augustus
         2020.
         Voor beide data moet nog duidelijkheid komen van de KNVB. Ook hier worden jullie door de desbetreffende leeftijdscoördinator,
         leider(s) en/of trainer(s) geïnformeerd.

   9.  Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de leeftijdscoördinator van de desbetreffende categorie voor
         nadere uitleg of informatie.

        Voor volgend seizoen zijn wij nog op zoek naar LEIDERS voor onze jeugdteams. U kunt zich via de coördinatoren van de Jeugdcommissie
        aanmelden.

        Als je je geroepen voelt om TRAINER te worden, laat het ons dan weten en kom in gesprek met de TC. Het streven is 2 trainers op
        1 team.
        Voor sommige teams is een trainer nog vacant.

 

 

  Selectiebeleid voor JO15–JO19:

  Afgelopen seizoen 2019/2020 zijn we gestart met een selectiebeleid voor JO17 en JO19, na een evaluatie hebben we besloten ook voor het seizoen 2020/2021 een selectiebeleid te gaan voeren voor JO15, JO17 en JO19.

  Dit wordt nu op de volgende manier uitgezet:

  • De selecties van JO15-1, JO17-1 en JO19-1 bestaan idealiter uit 16 spelers/speelsters.
  • Op een wedstrijddag gaan er 14 spelers/speelsters mee, de andere 2 gaan met het tweede team mee.
  • Op de trainingsavonden traint de eerste selectie (16 spelers) samen op een half veld. Op de andere helft traint het tweede team idealiter met 13 spelers.
  • Na de tweede training bepaald de trainer met welke 14 spelers hij/zij zaterdag wil gaan spelen. Dit zal individueel bekend worden gemaakt welke 2 spelers/speelsters afvallen naar het 2e team.
  • Dit betekent dat op zaterdag JO15-1, JO17-1 en JO19-1 14 spelers/speelsters hebben en JO15-2, JO15-2 en JO19-2 hebben op zaterdag 15 spelers/speelsters.
  • De trainingsduur van deze selecties is 90 minuten mits de beschikbaarheid van de accommodatie het toelaat.

   

  Wat te doen bij afzeggingen?

  • Op de trainingsavonden moet het tweede team minimaal 8 spelers/speelsters hebben om te trainen. Bij minder spelers/speelsters wordt er in 1 groep getraind op een heel veld.

   

  Belangrijk:

  De 16 selectiespelers staan niet vast, ook hier blijft concurrentie van de overige spelers. Wanneer een speler/speelster van de overige 13 zich bewijst en beter wordt kan er iemand van de eerste 16 geruild worden met deze speler/speelster. Op deze manier blijft iedereen scherp!

  Het derde en vierde team worden niet helemaal door geselecteerd. Hier wordt ook naar sociale aspecten gekeken, bijvoorbeeld vrienden/vriendinnen bij elkaar of eerder samen in een team gezeten. Indien een speler/speelster zich van het 3e team zich ontwikkeld tot een potentiele selectiespeler/speelster of een aanmelding van een nieuw lid dan kan de trainer in overleg met HJO de speler/speelster toevoegen aan het 1e of 2e team.


  Veel voetbal plezier komend seizoen!


  Technische Commissie en Jeugdcommissie vv H.S’88

   

  Aanspreekpunten per leeftijdscategorie

  Meiden (MO11 t/m MO19): Age Wetterauw (06 -  33 89 61 87) of Bert Dieterman (06 – 13 32 09 17)
  Onderbouw (JO7 t/m JO11): Saskia Routers (06 - 14 52 16 78)
  Middenbouw (JO12, JO13 en JO15): Sander de Vos (06 – 23 05 58 68)
  Bovenbouw (JO17 en JO19): John Kooistra (06 - 82 68 00 23)

  Bert Willemsen, Bestuurslid TC (06-12518572)
  Marcel de Groot, HJO (06-10782229)
  Bernd Zinger, TC lid (06-48103074)
  Jeroen van der Veen, TC lid (06-54291923)
  Wessel Deelstra, TC lid (06-24628158)

  Delen

  voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!