Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie

Contributie

CONTRIBUTIE HS'88

De contributie bedraagt, gebaseerd op de bedragen vanaf 1 juli 2020 (inclusief bondscontributie en bijdrage in kledingfonds), voor:


 • senioren, geboren in 2001 of eerder, € 190,00 per jaar of € 47,50 per termijn
 • 30+/35+ leden, € 95,00 per jaar of € 23,75 per termijn
 • G-voetbal (competitie), € 181,00 per jaar of € 45,25 per termijn
 • G-voetbal (niet competitie), € 95,00 per jaar of € 23,75 per termijn
 • Walking football, € 75,00 per jaar of € 18,75 per termijn
 • trainende leden, € 75,00 per jaar of € 18,75 per termijn
 • JO19/MO19 (A), geboren in 2002 en 2003 per jaar, € 155,00 of € 38,75 per termijn
 • JO17/MO17 (B), geboren in 2004 en 2005 per jaar, € 135,00 of € 33,75 per termijn
 • JO15/MO15 (C), geboren in 2006 en 2007 per jaar, € 125,00 of € 31,25 per termijn
 • JO13/MO13 (D), geboren in 2008 en 2009 per jaar, € 115,00 of € 28,75 per termijn
 • JO11/MO11 (E), geboren in 2010 en 2011 per jaar, € 105,00 of € 26,25 per termijn
 • JO9/MO9 (F), geboren in 2012 en 2013, € 90,00 per jaar of € 22,50 per termijn
 • JO7/MO7 (mini), geboren in 2014 en 2015, € 40,00 per jaar of € 10,00 per termijn
 • Niet-spelend, € 40,00 per jaar of € 10,00 per termijnVoor een gezin met meerdere leden geldt de volgende regeling
Senioren en 1e jeugdlid betalen: vol, 2e jeugdlid: 50%, 3e en volgende jeugdleden: 
€ 40,- per jaar of  € 10,- per termijn (geldt alleen wanneer er een (spelende) senior betaalt).

De inning van onze contributie ligt met ingang van het seizoen 2016 - 2017 in handen van “ClubCollect”. De betalingsverzoeken worden verstuurt via sms, e-mail en/of brief.
Betaal op tijd en voorkom een boete.

De gemeente Midden Groningen biedt aan mensen met een minder besteedbaar inkomen een stimuleringsregeling om deel te nemen aan sportactiviteiten. Wilt u in aanmerking komen voor dit "Meedoen Fonds"? Kijk dan op website van het Meedoen Fonds Midden Groningen: https://meedoenmiddengroningen.nl

Ook verstrekt de ”Stichting Leergeld”, tel. (0598)326954, onder bepaalde voorwaarden voor kinderen tussen 4 tot 18 jaar een bijdrage.  

De contributie kan zowel 1 x per jaar dan wel in 4 termijnen worden voldaan.
Bij betaling in termijnen zijn de vervaldagen de volgende:

 

BEËINDIGING/WIJZIGING LIDMAATSCHAP

Indien u het lidmaatschap van onze vereniging wenst te beëindigen, dient dit plaats te vinden bij de ledenadministrateur: J.de Haan d.m.v. e-mailjdehaan1939@hetnet.nl .

Mondelinge of telefonische opzeggingen aan bestuurs- en/of commissieleden en (jeugd)leiders worden niet geaccepteerd.

Voorts wordt er nog op gewezen dat door het in werking treden van de huidige statuten bij het beëindigen van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar (1 juli - 30 juni) de contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar is verschuldigd.

Mocht u ten aanzien van het laatste punt in gebreke blijven, dan zal bij een hernieuwd lidmaatschap van onze vereniging of bij overschrijving naar een andere vereniging eerst deze “contributie - achterstand” moeten worden voldaan.

In verband met de toenemende drukte bij de ledenadministratie en het jeugdsecretariaat kunt u uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie tegemoet zien.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!