Contributie - HS '88

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie

Contributie

De contributie is inclusief bondscontributie en bijdrage in kledingfonds

Contributie.png

Voor een gezin met meerdere leden geldt de volgende regeling:

Senioren en 1e jeugdlid betalen:  vol, 2e jeugdlid: 50%, 3e en volgende jeugdleden:
€ 40,00 per jaar of  € 10,00 per termijn (geldt alleen wanneer er een  (spelende)senior betaalt.

De inning van onze contributie wordt met ingang van het seizoen 2022 - 2023 verzorgd door Nikki.
De betalingsverzoeken worden verstuurt via  sms, e-mail en/of brief.

Betaal op tijd en voorkom sancties.

De gemeente Midden Groningen biedt aan mensen met een minder besteedbaar inkomen een
stimuleringsregeling om deel te nemen aan sportactiviteiten.
Wilt u in aanmerking komen voor dit "Meedoen Fonds"? Kijk dan op de website van 
Meedoen Fonds Midden Groningen: .

Ook verstrekt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen onder bepaalde voorwaarden voor
kinderen tussen 4 tot 18 jaar een bijdrage. 

Termijnbetalingen

 Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.

Beëindiging/wijziging lidmaatschap seizoen 2022 - 2023

Indien u uw lidmaatschap van onze vereniging met ingang van het seizoen 2022 - 2023  wenst te beëindigen of van spelend - lid wenst om te zetten naar niet - spelend, senioren 35+/45+/30+, trainend lid (senioren) of Walkingfootball dient u dit uiterlijk 27 juni a.s. kenbaar te maken bij de ledenadministrateur: J. de Haan d.m.v. e-mail: jdehaan1939@hetnet.nl.

Mondelinge mededelingen aan bestuurs- en/of commissieleden en (jeugd)trainers en leiders zullen niet in behandeling worden genomen.

Bij ontvangst van opzeggingen na genoemde datum is op grond van de statuten de contributie tot aan het einde van bovenvermeld verenigingsjaar verschuldigd.

In verband met de steeds toenemende drukte bij het jeugdsecretariaat en de ledenadministratie kunt u uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie tegemoet zien.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!