Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie

Contributie

CONTRIBUTIE HS'88

De contributie bedraagt, gebaseerd op de bedragen vanaf  1 juli 2021 (inclusief bondscontributie en bijdrage in kledingfonds) voor:

- senioren, geboren in 2002 of eerder, € 195,00 of € 48,75 per termijn;
- 30+/35+/45+ leden, € 100,00 per jaar of € 25,00 per termijn;
- G-voetbal (competitie), € 186,00 per jaar of € 46,50 per termijn; 
- G-voetbal (niet-competitie, € 100,00 per jaar of € 25,00 per termijn;
- walking football, € 80,00 per jaar of € 20,00 per termijn; 
- trainende leden, € 80,00 per jaar of € 20,00 per termijn;
- JO19/M019 (A), geboren in 2003 en 2004 per jaar € 160,00 of € 40,00  per termijn;
- JO17/MO17 (B), geboren in 2005 en 2006 per jaar € 140,00 of € 35,00 per termijn;
- JO15/MO15 (C), geboren in 2007 en 2008 per jaar € 130,00 of € 32,50 per termijn;
- JO13/JO12/MO13 (D), geboren in 2009 en 2010 per jaar € 120,00 of € 30,00 per termijn;
- JO11/JO10/MO11 (E), geboren in 2011 en 2012 per jaar € 110,00 of € 27,50 per termijn;
- JO9JO8/MO9 (F), geboren in 2013 en 2014 per jaar € 100,00 of € 25,00 per termijn;
- J07/MO7 (mini), geboren in 2015 en 2016 per jaar € 75,00 of € 18,75 per termijn;
- niet-spelend, € 40,00 per jaar of € 10,00 per termijn.

 

Voor een gezin met meerdere leden geldt de volgende regeling:

Senioren en 1e jeugdlid betalen:  vol, 2e jeugdlid:  50%, 3e en volgende jeugdleden:€ 40,00 per jaar of € 10,00 per termijn (geldt alleen wanneer er een  (spelende)senior betaalt.

De inning van onze contributie wordt sinds het seizoen 2016 - 2017 verzorgd door Clubcollect.
De betalingsverzoeken worden verstuurt via  sms, e-mail en/of brief.

Betaal op tijd en voorkom sancties.

De gemeente Midden Groningen biedt aan mensen met een minder besteedbaar inkomen een stimuleringsregeling om deel te nemen aan sportactiviteiten.
Wilt u in aanmerking komen voor dit "Meedoen Fonds"? Kijk dan op de website van Meedoen Fonds Midden Groningen: https://meedoenmiddengroningen.nl.

Ook verstrekt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen onder bepaalde voorwaarden voor kinderen tussen 4 tot 18 jaar een bijdrage.

De contributie kan zowel in 1 x per jaar dan wel in 4 termijnen worden voldaan.
Voor betaling in termijnen zijn de vervaldagen de volgende:
- 1e termijn - 15 oktober 2021;
- 2e termijn - 1 december 2021;
- 3e termijn - 1 februari 2022;
- 4e termijn - 1 april 2022.

 

BEËINDIGING/WIJZIGING LIDMAATSCHAP

Indien u het lidmaatschap van onze vereniging wenst te beëindigen, dient dit plaats te vinden bij de ledenadministrateur: J.de Haan d.m.v. e-mailjdehaan1939@hetnet.nl "met het vriendelijke verzoek de reden hiervan te vermelden".

Mondelinge of telefonische opzeggingen aan bestuurs- en/of commissieleden en (jeugd)leiders worden niet geaccepteerd.

Voorts wordt er nog op gewezen dat door het in werking treden van de huidige statuten bij het beëindigen van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar (1 juli - 30 juni) de contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar is verschuldigd.

Mocht u ten aanzien van het laatste punt in gebreke blijven, dan zal bij een hernieuwd lidmaatschap van onze vereniging of bij overschrijving naar een andere vereniging eerst deze “contributie - achterstand” moeten worden voldaan.

In verband met de toenemende drukte bij de ledenadministratie en het jeugdsecretariaat kunt u uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie tegemoet zien.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!